Osobitné finančné
vzdelávanie
Asociácia finančných
sprostredkovateľov
a finančných poradcov
Záväzné podmienky pre OFV
Vykonávací predpis k sťažnostiam
Vzdelávanie sa poskytuje od 15. 4. 2018.
Pre nečlenov asociácie.